Organic Bananas

per bunch (approx. weight 1000g)

bio
Supermarché PA Organic Bananas per bunch (approx. weight 1000g)